INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest F&M Partners Usługi Finansowe Agnieszka Stępniak-Bogdanowicz z siedzibą przy ul. 1 Maja 22 lok.2, 96-500 Sochaczew (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres fmpartners@fmpartners.com.pl

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne przesłania Nam formularza www za pośrednictwem strony internetowej, gdyż ich nie podanie spowoduje niemożność podjęcia przez Nas jakichkolwiek działań w zakresie objętym w formularzu.

Na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

  1. w celu realizacji żądania zawartego w formularzu www na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do realizacji żądania;
  2. w celu skontaktowania się z osobą, która przesłała formularz, będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i art. 9 ust. 2 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez czas trwania realizacji żądania i przez okres 3 miesięcy po realizacji żądania lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzaniu w takim celu.

Jakie przysługują Tobie prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci możliwość skorzystania z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że masz prawo zgłosić do nas żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia Tobie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także na Twoje żądanie musimy przedłożyć Ci kopię Twoich danych osobowych;
  • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że masz prawo żądać od Nas zmiany Twoich danych, jeżeli okaże się, że dane przez Nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że masz prawo od Nas żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania;
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że możesz pozyskać od Nas swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Twoje dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Wskazujemy, iż wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy, zgodnie z prawem, odmówić realizacji Twoich żądań. Jednakże każde żądanie będzie wnikliwie przez Nas analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem.

Ponadto przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, że przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, z których usług zewnętrznych korzysta Administrator, takie jak usługi informatyczne. Informacje o bieżących odbiorcach Twoich danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Nami.

W jakim sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych tak, aby Twoje dane były bezpieczne i osoba nieuprawniona nie miała do nich dostępu. Zapewniamy również możliwość skorzystania przez Ciebie z przysługujących Tobie praw.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Nas prosimy kierować na adres e-mail: fmpartners@fmpartners,com.pl lub pisemnie na adres Naszej siedziby.